محرم نامه

  حسین علیه السلام بیشترازآب تشنه لبیک بود.افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند وبزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

دکترعلی شریعتی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید