مصارف بوس

 

مردی به همسرش این گونه نوشت:

عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفرستم به جایش 100 بوسه برایت فرستادم.

عشق تو


همسرش بعد از چند روز اینجوری جواب داد:

عزیزم از اینکه 100 بوس برام فرستادی نهایت تشکر را می کنم.

ریز هزینه ها:

1..با شیر فروش به 2 بوس به توافق رسیدیم.

2.معلم مدرسه بچه ها با 7 بوس به توافق رسیدیم.

3....صاحب خانه هر روز می اید و 2-3 بوس از من می گیرد.

4.با سوپر مارکتی فقط با بوس به توافق نرسیدیم بنابرین من ایتم های دیگری به او دادم.

5.سایر موارد 40 بوس.

نگران من نباش...هنوز 35 بوس دیگر برایم باقی مانده که امیدوارم بتونم تا اخر این ماه با اون سر کنم.

/ 5 نظر / 10 بازدید
مرد آبادانی

ای آبادان پر بلا! گلهای پرپرت کو؟ یاران رهبرت کو؟ http://abadanman.persianblog.ir/ http://abadanman.webphoto.ir/

بی امان

چه میکند این بوس نمیدانستیم[چشمک][شیطان]

بی امان

اگه بلدی خوب رو کن ببینیم بلکه به معلومات ما هم اضافه بشه[متفکر]

بی امان

اگه بلدی خوب رو کن ببینیم بلکه به معلومات ما هم اضافه بشه[متفکر]

بی امان

حالا هرچی که دوست داری صدام کن اسم مهم نیست میتونی صدام کنی.............................................................................ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوسک[خجالت][پلک][شوخی]