سخنانی از علی ابن ابی طالب

*سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند.

* در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند.

* دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد، مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد.

* تاجهای تفاخر را فرو نهید.

 * کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود، به پیروزی نهایی دست می یابد.

* چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی!

* حاجت محتاج را به تاخیر نینداز، زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد.

 *حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.

 * دوست مومن عقل است، یاورش، علم، پدرش مدارا و برادرش، نرمش.

 * علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید، عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید.

 *حق بگویید تا به حق معروف شوید، حق را به کار ببندید، تا از اهل حق باشید.

* آنچه را نمی دانی مگو، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن.

* پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری، مشورت کن و قبل از این که وارد عمل شوی، فکر کن.

* اطمینان را با امیدواری مبادله نکن.

 * همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دار که در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.

 *عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.

* بزرگترین نادانی ها برای بشر، عدم شناخت خود است.

* برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.

* گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی.

* بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود، انجام دهنده را خوار و خفیف سازد.

* بهترین شیوه صداقت، وفای به عهد است.

* هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق، پر ارج و گرانمایه نیست.

*بهترین شیوه عدل، یاری مظلوم است.

* مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند.

* بوسیدن فرزند، رحمت و محبت است.

* اسرار خویش را به کسی مگوی.

 * سرلوحه کتاب سعادت بشر، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست.

* بی خردتر از همه، کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد.

* شکیبایی در مصیبت، از نشانه های مومن است.

*شرط خرد، حفظ تجربه ها و به کار بستن آنهاست.

 * هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود، پیوند دوستی او قطع خواهد شد.

* آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

* هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.

* برای مشاورت، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی.

/ 1 نظر / 12 بازدید
مژگان شعبانی

من امروز در تاریخ 90/01/18 با سایت شما آشنا شدم و واقعاٌ از این حسن انتخاب و سلیقه لذت بردم . امیدوارم هر چه بیشتر موفق و موید باشید . متشکرم - شعبانی