محمد خداپناهی


روزگاریست که سودای بتان دین من است...


برای آدم های بیچاره دو راه خوب برای مردن هست، یا در اثر بی اعتنایی مطلق همنوعان در زمان صلح، یا در اثر شوق آدم کشی همین همنوعان در زمان جنگ.  

نویسنده : محمد خداپناهی ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۳
میدانند زندگی را نمیشود چپاند در تابوت، تابوت جای زندگی نمیشود باشد، هرچند تابوت را به عطر و خلعت و کافور و شال ترمه بیارایی، زندگی بیرون از آن برهنه میرقصد. گاهی به صورت بابا کرم، گاهی به صورت رقص الهی داوود، گاهی به صورت رقصی که زوربا کرد، گاهی به صورت فرد استر و جین کلی، یا رقصی که درمکه موقع حج آن روسپی برای شیخ روزبهانی کرد.
ابراهیم گلستان  

نویسنده : محمد خداپناهی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۳
در زمانهای بسیار قدیم، زن و مردی پینه‌دوز، یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دستهاش به کار بود، تکه نخی را با دندان کند. به زنش گفت بیا این را از لب من بردار و بیانداز. زن هم دستهاش به سوزن و وصله بود. آمد که نخ را از لب‌های مرد بردارد، دید دستش بند است، گفت چه‌کار کنم، ناچار با لب برداشت؛ شیرین بود، ادامه دادند!

عباس معروفی  

نویسنده : محمد خداپناهی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۳
کلمات کلیدی :بوسه
برای آن که بتوانیم جبران گذشته را کنیم، هیچ راهی نداریم، جز آنکه در نظام آموزش علوم در مدارس خود یک انقلاب عملی به وجود آوریم. باید حصارهای قطور – مستحکم و آهنین و غیر قابل نفوذی که بین کلاس درس و طبیعت در مدارس ما کشیده شده است منهدم کنیم کلاس علوم را در طبیعت برپا کنیم. با عمل و اجرای آزمایش و با اشاره به پدیده های طبیعی درس بدهیم، و از دانش آموزان نیز بخواهیم با اجرای آزمایش و عمل و ساختن وسائل ساده و ارزان قیمت که قانون طبیعی را نشان دهد، درس را پس بدهند. نمره امتحان تنها به عملی تعلق گیرد که نشان می دهد دانش آموز قانون معینی را درک و قدرت تجزیه و تحلیل آن را پیدا کرده است.ادامه مطلب   

نویسنده : محمد خداپناهی ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۳